Övriga aktiviteter med Acino

 

Övriga aktiviteter

Acino Academy anordnar flertalet egna event under året, där det allra mest förekommande är våra regelbundna K.O.D-kvällar och pluggkvällar för de olika årskullarna (oftast inriktade mot ett givet ämne). Vi har även en hel del samarbeten med studenter och övriga aktörer i näringslivet kring ytterligare aktiviteter.

 

Övriga inplanerade aktiviteter:

no events currently added